Regulamin strony oszczedzanienaetacie.pl

Ważne zasady serwisu oszczedzanienaetacie.pl:
– regulamin ustanawia zasady, a także warunki używania bloga oszczedzanienaetacie.pl,
– by korzystać z witryny, konieczna jest darmowa rejestracja,
– rejestracja oznacza wyrażenie pozwolenia na respektowanie reguł regulaminu,
– za umieszczane teksty odpowiedzialny jest jedynie użytkownik,
– blog zakazuje powielania i przedruku publikacji dodawanych na oszczedzanienaetacie.pl. Dotyczy to art. 116 „Ustawa Prawo autorskie i prawa pokrewne” z 4.02.1994 r.,
– witryna oszczedzanienaetacie.pl ma charakter poglądowy, dodawane w nim treści nie stanowią konsultacji czy procedury reagowania w sprecyzowanych kwestiach,
– właściciel bloga nie jest odpowiedzialny za zawartość artykułów, ani za dowolne straty doznane w wyniku zastosowania się do zawartości artykułu,
– w publikacjach prezentowane są opinie autorów, nie posiadacza strony,
– administrator witryny nie jest odpowiedzialny za treść komentarzy pisanych pod tekstami przez internautów,
– administrator bloga oszczedzanienaetacie.pl może nie przyjąć publikacji bez podawania motywu. Oprócz tego nie będą zamieszczane artykuły, które nie wykonują wymogów podanych w regulaminie.

Umieszczanie tekstów na oszczedzanienaetacie.pl:
1. artykuł musi zawierać więcej niż 2500 znaków bez odstępów,
2. zamieszczane są tylko poprawne gramatycznie publikacje, treści z pomyłkami gramatycznymi i ortograficznymi są niedopuszczalne,
3. każdy artykuł musi mieć obrazek w harmonii z tematem artykułu. Dodany obrazek powinien być zgodny z Ustawą o prawach autorskich,
4. zawartość tekstu musi być niepowtarzalna i nie może być rozpowszechniana na innych serwisach, zarówno przed, jak i po zamieszczeniu na oszczedzanienaetacie.pl,
5. autor tekstu zawiadamia, że myśli zawarte w publikacji stanowią jego osobiste opinie. Administrator bloga nie ponosi odpowiedzialności za treść tekstów i za przypuszczalne szkody będące skutkiem zasugerowania się artykułem,
6. artykuły oraz strony w linkach nie mogą mieć sprzecznej z polskim prawodawstwem zawartości, odnosi się to również zawartość dla dorosłych internautów,
7. publikowane teksty muszą być interesujące i o charakterze poglądowym. Treści dodane na blogu oszczedzanienaetacie.pl powinny być zrozumiałe dla wszystkich internautów,
8. tekst może zawierać nie więcej niż jeden link w treści w postaci URL lub brand.
9. autor artykułu podaje do wiadomości, że ma do niej kompletne prawa autorskie.