Zalety i wady inwestowania w akcje

Myślisz o tym, żeby zainwestować w akcje? Zanim zdecydujesz się na podjęcie jakichkolwiek kroków, dowiedz się, jakie są zalety i wady lokowania kapitału w ten instrument finansowy.

Co to są akcje?

Akcje są to papiery wartościowe, dzięki którym ich właściciel (akcjonariusz) zyskuje prawa majątkowe oraz niemajątkowe w spółce. Co to oznacza? Inwestor bierze udział w zysku, który został wypracowany przez firmę oraz może uczestniczyć w walnych zgromadzeniach, podczas których oddaje głos mający wpływ na zarządzanie działalnością.

Akcje można podzielić na imienne oraz na okaziciela. W akcjach imiennych wskazane są dane konkretnego inwestora i w przypadku gdy ten zdecyduje się je zbyć, musi zostać stworzone specjalne oświadczenie. Natomiast akcje na okaziciela nie są przypisane do wskazanej osoby, lecz przed ich przekazaniem kolejnemu inwestorowi, ten musi najpierw wpłacić całą kwotę.

Wyróżnia się także tzw. akcje zwykłe oraz uprzywilejowane. Dzięki posiadaniu akcji uprzywilejowanych akcjonariusz zyskuje dodatkowe uprawnienia, np. prawo do dywidendy lub większą liczbę głosów na zgromadzeniu. Natomiast ze względu na formę pokrycia ten rodzaj papierów wartościowych dzieli się na gotówkowe oraz akordowe. Akcje gotówkowe mogą być opłacane częściowo (min. 25% wartości) lub całkowicie, a akordowe przyznawane są w zamian za wkłady rzeczowe.

Istotną kwestią, jest sposób obliczania wartości akcji. Jest ona uzyskiwana poprzez podzielenie majątku spółki przez liczbę emitowanych papierów wartościowych.

Zalety inwestowania w akcje

Dla wielu inwestorów istotnym aspektem jest to, że wykupując akcje zyskują prawo do zarządzania spółką. Istnieje zarówno możliwość inwestycji krótko-, jak i długoterminowej. Długoterminowe lokowanie kapitału w akcje, przy dużej rentowności spółki, może przynieść zauważalne zyski, co sprawia, że tak wiele osób interesuje się tym instrumentem finansowym. Z drugiej strony można handlować akcjami na rynku wtórnym.

Niektóre spółki oferują także wypłacanie dywidend (części zysku netto) akcjonariuszom, które są dodatkowym źródłem dochodu.

Dodatkowo inwestor ma bardzo duży wybór różnorodnych akcji, pochodzących od spółek reprezentujących praktycznie każdy sektor gospodarki. Dzięki temu można wykupić akcję przedsiębiorstwa, które działa w branży, na której się znasz – mając podstawową wiedzę na temat rynku, łatwiej jest ocenić rentowność takiej inwestycji.

Wady inwestowania w akcje

Za największą wadę inwestowania w te papiery wartościowe uważa się wysokie ryzyko. Inwestycja może przynieść zarówno duże zyski, jak i straty, które następują w przypadku spadku wartości akcji. Wystarczy, że pojawi się skandal związany ze znaną, dużą firmą, aby wartość jej papierów wartościowych drastycznie zmalała.

Należy również pamiętać o tym, że wartość papierów wartościowych jest uzależniona od aktualnego kursu akcji, który w przeciągu roku może nieustannie wrastać lub spadać, dlatego dochody nie są stabilne i regularne. Ponadto od zysków giełdowych naliczany jest podatek w wysokości 19%.

Akcje, choć kuszą atrakcyjnymi zyskami, są ryzykownym sposobem na inwestycję. Dlatego jeśli nie masz doświadczenia na rynku, wybieraj bezpieczniejsze instrumenty finansowe.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *