Jak zarządzać oszczędnościami?

System 6 słoików W skutecznym oszczędzaniu pomocny jest „system 6 słoików”. Na czym on polega? Na dzieleniu miesięcznych dochodów na 6 różnych kategorii odkładania środków….System 6 słoików Konto potrzeb życiowych – 55% Konto wolności finansowej – 10% Konto przyjemności – 10% Konto edukacji – 10% Konto długoterminowych oszczędności – 10% Konto pomocy innym – 5% Jak zarządzać pieniędzmi? Na początku należy określić swoje dochody.