Czym charakteryzuje się rynek regulowany obligacji?

Początek inwestycji na giełdzie to dla wielu osób niemały stres. Być może wydaje Ci się, że aby zacząć inwestować należy przeczytać opasłe tomy ksiąg prawa finansowego, jednak granie na giełdzie to wiedza, którą nabywa się z czasem. Na początek warto jednak znać kilka podstawowych pojęć, takich jak regulowany rynek obligacji.

Rynek regulowany i nieregulowany

Zasadniczo jeśli chodzi o inwestowanie mamy dwa rodzaje rynku. Dodatkowo rynek nieregulowany zawiera w sobie jeszcze rynek OTC, o czym za chwilę. Rynek regulowany to, mówiąc w skrócie rynek jawny, czyli taki, w którym każdy podmiot inwestujący i wprowadzający swoje akcje czy obligacje do obrotu jest zobowiązany do udzielenia informacji, takich jak danych dotyczących emitenta, ryzyka inwestycyjnego czy warunków nabycia danego instrumentu. Te informacje są dostępne dla każdego uczestnika rynku w tym samym czasie. Rynek reguluje Komisja Nadzoru Finansowego, która czuwa między innymi nad płynnością finansową giełdy, stąd czasem na przykład blokuje handel niektórymi akcjami, gdy ich cena w ciągu bardzo krótkiego czasu osiąga zbyt wysoki wzrost.

Rynek regulowany to tak zwany rynek giełdowy, istnieje jednak również rynek pozagiełdowy, który nie podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, jednak nadal istnieją organy i instrumenty, które ten rynek regulują. Trafiają tam najczęściej spółki, które nie spełniły standardów GPW, jednak nie oznacza to, że inwestowanie w te instrumenty nosi bardzo duże ryzyko (choć na pewno większe niż w przypadku GPW) – jak zostało wspomniane, rynek ten również podlega regulacjom.

Najmniej restrykcyjny jest rynek nieregulowany OTC, na którym transakcje zawierane są bezpośrednio między uczestnikami. Kontrakty te mogą być tworzone dowolnie, co zwiększa ryzyko, jednak czasem konieczne jest pośrednictwo domu maklerskiego.

Czy można inwestować w obligacje na rynku regulowanym?

Choć obligacje Skarbu Państwa to jeden z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych, są one wyłączone z obrotu na rynku regulowanym. Obrót tego rodzaju obligacjami może się odbywać natomiast na rynku nieregulowanym, jednak tylko między podmiotami, które są uprawnione do ich nabycia. Są one wskazane w Rozporządzeniu Rady Ministrów, i w związku z tym inwestowanie w te obligacje na rynku nieregulowanym jest raczej bezpieczne (w przypadku zakupu obligacji skarbowych, gwarantem spłaty jest Skarb Państwa).

W jakie obligacje można inwestować na rynku regulowanym?

Ponieważ obligacje skarbowe są wyłączone z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, inne obligacje, które mogą być kupowane i sprzedawane na rynku regulowanym, muszą spełniać pewne warunki. Muszą one przejść procedurę weryfikacyjną, jednak wymogi kapitałowe stawiane tym obligacjom powinny być obniżone. Zazwyczaj są to obligacje korporacyjne, którymi często handluje się na GPW.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *