Jak działa procent składany? Co to jest procent składany?

Wiele instytucji finansowych posługuje się często dość niejasnymi określeniami, które dla przeciętnego człowieka nie znaczą zbyt wiele. Jednym z takich pojęć jest procent składany. Czym on jest? Co oznacza? W jaki sposób wyliczany jest procent składany?

Czym jest procent składany?

Starając się wyjaśnić to pojęcie jak najprościej, wystarczy nakreślić, że procent składany to nic innego, jak sposób obliczania, stosowany przez instytucje finansowe, służący do określenia oprocentowania wkładu pieniężnego. Najczęściej pojęciem tym mamy do czynienia w przypadku lokat terminowych i służy on do weryfikowania tego, w jaki sposób będą rosły nasze oszczędności w danym czasie. Dzięki procentowi składanemu możliwe jest dołączenie do kapitału konkretnych odsetek, które składają się na zysk wypracowany na okres następny. Pozwala to rzecz jasna na wypracowanie szybszego zysku.

Jak działa procent składany?

Zostało to już w pewien sposób wyjaśnione wyżej, ale warto pochylić się nad tym bardziej. Chodzi o to, że działając na podstawie określonych przepisów umowy, po pewnym czasie do naszego kapitału początkowego dołączane są odsetki, które w oczywisty sposób podlegają późniejszej kapitalizacji. To znaczy, że zarobiona przez nas kwota, wchodzi w skład kapitału i podlega ponownemu oprocentowaniu już od tej wypracowanej sumy. Innymi słowy, im częściej dochodzi do kapitalizacji odsetek, tym zysk będzie wyższy.

Jak oblicza się procent składany?

Istnieją wzory, dzięki którym możliwe jest obliczenie procentu składowego. Należy tutaj wziąć pod uwagę takie składniki jak Kapitał Początkowy (Vₒ), Kapitał Końcowy (V), liczbę kapitalizacji w roku (m), liczbę lat, jakie ma trwać inwestycja (n) oraz nominalną roczną stopę procentową (r). W przypadku kapitalizacji rocznej wzór będzie kształtował się w ten sposób:

V = Vₒ ∙ (1 + r)ⁿ

To jest oczywiście wzór najbardziej podstawowy, a biorąc pod uwagę inne kwestie (np. przy większej ilości kapitalizacji w roku), można się w tym pogubić. Z tego też względu znacznym ułatwieniem będzie skorzystanie z dostępnych w sieci kalkulatorów oprocentowania, które po wpisaniu odpowiednich danych obliczą nam, jak będzie kształtował się nasz zysk.

Procent składany – dlaczego jest ważny?

Procent składany odpowiada za kapitalizację odsetek względem naszych oszczędności. Sama kapitalizacja z kolei to okres, w jakim odsetki są doliczane do sumy na naszym koncie oszczędnościowym. Z oczywistych względów, im częściej następuje takie doliczenie, tym lepiej, ponieważ więcej zarabiamy. Dzieje się tak, ponieważ kolejne kwoty są obliczane nie na podstawie kapitału początkowego, a tego, który nastąpił po ostatniej kapitalizacji, czyli od sumy wyższej, a dzięki temu zarobek też jest wyższy.

Gdzie wykorzystuje się procent składany?

Przede wszystkim kapitalizację odsetek za pomocą oprocentowania składanego wykorzystuje się przy lokatach i kontach oszczędnościowych, czyli tam, gdzie gromadzimy nasze środki i liczymy na zysk. Oprócz tego jednak jest on wykorzystywany także przy kredytach bankowych i służy on przede wszystkim nie klientowi, a bankowi, który w ten sposób także zarabia. Działa to na tej samej zasadzie, jak przy lokatach – im dłużej trwa okres kredytowania, tym wyższe odsetki i koszty kredytu.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *