Jak wybrać obligacje korporacyjne? Rentowność papierów dłużnych przedsiębiorstw

Choć inwestowanie w obligacje korporacyjne jest stosunkowo proste, szczególnie w porównaniu do innych instrumentów finansowych, początkujący inwestorzy mogą mieć wiele wątpliwości. Jak ocenić ryzyko podejmowanych decyzji? Jakich spółek papiery wartościowe wybrać? I jak określić ich rentowność? Wyjaśniamy podstawowe kwestie.

Gdzie inwestować w obligacje korporacyjne?

Na początku musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie inwestować w obligacje korporacyjne? Masz dwie główne możliwości: rynek pierwotny oraz wtórny.

Na rynku pierwotnym papiery wartościowe są wykupowane bezpośrednio od emitenta. Może to zostać wykonane w ramach oferty publicznej lub prywatnej. Jaki jest minus tego rozwiązania? Musisz posiadać znaczny kapitał.

Inwestorzy detaliczni znacznie częściej decydują się na zakup dłużnych instrumentów finansowych na rynku wtórnym – w Polsce, od 2009 r., działa Catalyst, gdzie handel obligacjami odbywa się między inwestorami. Minimalny próg zapisu może wynosić nawet 100 zł, jeśli jednak myślisz o realnych zyskach, inwestuj kwoty nie mniejsze niż 10 000 tys.

Dłużne instrumenty finansowe, a ryzyko inwestycyjne

Choć mówi się o tym, że dłużne instrumenty finansowe są jedną z najbezpieczniejszych form inwestycji, każda decyzja podjęta przez inwestora niesie za sobą pewne ryzyko. Musisz wziąć pod uwagę takie aspekty jak ryzyko stopy procentowej, ryzyko inflacji, ryzyko płynności. Lecz to, co w największym stopniu trzeba uwzględnić, to ryzyko kredytowe. Na czym polega?

Na wypłacalności emitenta. Przed zakupem papierów wartościowych warto prześledzić historię spółki, w którą chcesz lokować kapitał, sprawdzić jej kondycję gospodarczą oraz płynność finansową. Wielu przedsiębiorców, aby uwiarygodnić swoją sytuację materialną, zleca zewnętrznym agencjom wykonanie oceny ratingowej, czyli oceny ryzyka kredytowego. Skala ocen jest bardzo szeroka, przyjmuje się jednak, że bezpieczne jest lokowanie środków w spółki, które uzyskały oceny w ramach szczebli AAA, AA, A i BBB.

Znaczenie ma również okres do wykupu – w przypadku inwestycji długoterminowych, zwiększa się ryzyko niewypłacalności emitenta.

Rentowność papierów wartościowych

Na rentowność inwestycji w największym stopniu wpływa oprocentowanie, które jest ściśle uzależnione od ryzyka kredytowego. Jak to wygląda w praktyce?

Emitenci, którzy posiadają stabilną, dobrą sytuację finansową, pozyskują dodatkowy kapitał na rozwój firmy, realizację nowych projektów. Ze względu na to, że ryzyko ich niewypłacalności jest nieduże, oferują niskie oprocentowanie.

Natomiast nowo powstałe spółki oraz przedsiębiorstwa, które nie mogą pochwalić się dobrą kondycją materialną, muszą zachęcić potencjalnych inwestorów do podjęcia ryzyka – oferują wtedy wyższe oprocentowanie. W ich przypadku należy się jednak liczyć z możliwością niepowodzenia inwestycji.

Dla wielu początkujących inwestorów obligacje korporacyjne to alternatywa dla lokat – mogą generować większy zysk przy niskim stopniu ryzyka. Natomiast doświadczeni inwestorzy kupuję dłużne instrumenty finansowe w celu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *