Kredyt hipoteczny operat szacunkowy, wskaźnik LTV, DTI. O czym często nie wiedzą kredytobiorcy!

Planując wzięcie kredytu hipotecznego, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że wiąże się to z wieloma formalnościami do spełnienia. Oprócz tego można spotkać się z szeregiem pojęć, których się nie rozumie, a które dla nas, jako kredytobiorców mają duże znaczenie. Oto kilka z nich.

O czym nie wiedzą kredytobiorcy, zaciągając kredyt hipoteczny?

No dobrze – z czym kojarzy się kredyt hipoteczny? Z pewnością z wieloma formalnościami do spełnienia, jako że do jego uzyskania konieczne jest przedstawienie szeregu dokumentów związanych z kupowaną nieruchomością. Oprócz tego trzeba też pamiętać o kilku kluczowych pojęciach, które mogą przewinąć się w trakcie załatwiania formalności, choćby operat szacunkowy, LTV, DTI czy inne podobne trudne do zrozumienia słowa i skróty. Warto wiedzieć o nich wcześniej, co pozwoli nam lepiej się przygotować.

Czym jest operat szacunkowy?

Podstawową rzeczą, o której powinien wiedzieć każdy przyszły kredytobiorca, to kim jest operat szacunkowy. Mówiąc wprost, jest to rzeczoznawca, często wyznaczony przez sam bank, który zajmuje się określeniem wartości nieruchomości. Wystawia on dokument urzędowy, który wiąże bank i kredytobiorcę na konkretną kwotę. Chodzi o to, by sprawdzić, czy kwota, o którą ubiega się dana osoba, pokrywa się z rzeczywistą wartością kupowanego przedmiotu.

Czym jest wskaźnik LTV?

Kolejnym często trudnym do zrozumienia pojęciem jest wskaźnik LTV, który jest skrótem od słów Loan to Value. Mówiąc w skrócie, chodzi o to, że odnosi się kwotę pożyczki do jej wartości. Proście: w ten sposób możliwe jest okazanie, jak w wartości nieruchomości ma udział kredyt. Do tego celu rzecz jasna potrzebne jest przeprowadzenie wyceny, a co za tym idzie, przeprowadzenie wyżej wymienionego operatu szacunkowego. Na tej podstawie możliwe jest wykazanie, czy wysokość wnioskowanego kredytu odpowiada rzeczywistości i pozwala na realne określenie wysokości wkładu własnego.

Czym jest wskaźnik DTI?

Czym w takim razie jest wskaźnik DTI? Jest to skrót od angielskich słów Debt to Income, czyli inaczej mówiąc tego, jak szacuje się stosunek zobowiązań kredytowych względem dochodu. Jest to więcej jeden z istotnych wyznaczników, przy ocenie zdolności kredytowej, ponieważ pozwala na zweryfikowanie tego, ile się zarabia i odjęcie od tego wysokości rat kredytu, by sprawdzić, jaka kwota zostanie na życie. W ten sposób oblicza się procentową ilość pieniędzy, jaka co miesiąc zostanie przeznaczona na zobowiązania. To pozwoli określić, czy danego kredytobiorcę na to stać.

Czym jest wskaźnik DI?

Bardzo podobnym pojęciem do powyższego jest także wskaźnik DI, który oznacza po prostu Disposable Income i ma mniej więcej to samo zadanie co DTI. Różnica jest taka, że tutaj bierze się pod uwagę dochód dyspozycyjny, czyli to ile realnie zostaje nam po odliczeniu wszystkich możliwych zobowiązań, nie tylko rat kredytu czy pożyczek, ale i rachunków, abonamentów, alimentów itd. Innymi słowy, określone zostają miesięczne koszty utrzymania klienta i to, ile mu zostaje po spłacie wszystkich zobowiązań.

Czym jest WIBOR?

WIBOR to nic innego, jak określony z góry poziom oprocentowania dla zobowiązań bankowych, który określany jest na podstawie rynku międzynarodowego. Pokazuje nam to, jak wygląda stopa procentowa, po której banki są w stanie udzielać zobowiązania innym bankom i uzależniona jest od tego co ustali Rada Polityki Pieniężnej. Im niższy WIBOR, tym niższe będą opłaty kredytowe i wysokość miesięcznych rat.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *