5 porad, gdy masz niespłacone chwilówki

Jak wynika ze statystyk, ponad 10% chwilówek nie zostaje spłaconych przez dłużników, co zazwyczaj kończy się postępowaniem komorniczym. Warto wiedzieć, że istnieją możliwości pozwalające na mniej drastyczne uporanie się z długami. Sprawdź nasze 5 porad, które ułatwią rozwiązanie problemu.

Zadbaj o dodatkowe źródło dochodu

W umowie chwilówki zazwyczaj zapisana jest informacja o naliczaniu karnych odsetek umownych od pierwszego dnia opóźnienia w spłacie zadłużenia. Jest to zapis regulowany prawem Kodeksu cywilnego. Wynika z tego fakt, że maksymalna wartości kary to 14% zaległości. W przypadku chwilówek spłacanych jedną ratą jest to stosunkowo duża kwota. Warto spróbować jak najszybciej spłacić zaległość, by nie generować dodatkowych kosztów. W tym celu warto poszukać dodatkowej pracy, która pozwoli na szybkie uzbieranie potrzebnej kwoty, jak i poprosić o pomoc finansową rodzinę lub przyjaciół. Z pewnością znajdą się osoby chętne do pomocy, a proszenie o nią nie powinno być powodem do wstydu.

Nie unikaj kontaktu z windykatorem

Istnieją 2 rodzaje windykacji chwilówki – wewnętrzna firmy pożyczkowej lub parabanku oraz zewnętrzna po rozwiązaniu umowy pożyczki przez wierzyciela. Zazwyczaj próbują oni polubownie załatwić sprawę, tak aby dłużnik miał możliwość spłaty zadłużenia, a co za tym idzie, by firma odzyskała swoje pieniądze. W przypadku niemożności spłaty długu, warto skontaktować się z windykatorem i poprosić o przedłużenie terminu spłaty zadłużenia lub rozłożenia go na raty, tak aby łatwiej było go spłacić. Wiele firm przystanie na taką propozycję za dodatkową, stosunkowo niewielką opłatą.

Nie zaciągaj kolejnej chwilówki

Wiele osób, zwłaszcza w fatalnej kondycji finansowej korci zaciągnięcie kolejnej chwilówki na spłatę bieżących zobowiązań. Jest to bardzo złe rozwiązanie, ponieważ może doprowadzić do tzw. spirali zadłużenia. Jest to sytuacja, w której raty zaciągniętych zobowiązań są większe niż dochody. W efekcie drastycznie spada wiarygodność kredytowa dłużnika i żaden podmiot nie będzie chciał udzielić mu kolejnego zobowiązania. Niemożliwa będzie także omówiona poniżej bardzo praktyczna konsolidacja pożyczek.

Konsolidacja chwilówek

Konsolidacja chwilówek jest rozwiązaniem dla osób, które mają kilka zadłużeń. W tej sytuacji mogą zaciągnąć w banku lub firmie pożyczkowej (droższe rozwiązanie) kredyt bądź pożyczkę konsolidacyjną. Dzięki niej możliwe jest połączenie kilku zobowiązań w jedno. Zazwyczaj wydłuża się czas na spłatę zobowiązań, ale skonsolidowane raty są niższe w porównaniu ze zsumowanymi kilkoma ratami płaconymi przez dłużnika dotychczas. Znacząco ułatwia to spłatę zaległych, jak i przyszłych zobowiązań.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest procedurą sądową dla osób fizycznych, które w wyniku sytuacji losowej nie mają możliwości spłaty zaciągniętych zobowiązań. Może wynikać to np. z ciężkiej choroby albo utraty pracy. Sądy mogą przychylić się także do uznania bankructwa w efekcie niewłaściwego zainwestowania pieniędzy. Skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej może być umorzenie całości lub części zadłużenia. Gdy sąd oceni, że dłużnik posiada środki do spłaty ułamka długów, zazwyczaj zarządza obowiązek natychmiastowego zaspokojenia potrzeb wierzycieli. Może także zarządzić egzekucję komorniczą.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *