Co może być wkładem własnym przy kredycie hipotecznym?

Wymagany wkład własny, który wynosi minimum 20% to kwestia problematyczna dla wielu osób starających się o kredyt hipoteczny. Co zrobić w sytuacji, kiedy nie dysponujemy wystarczającymi środkami na pokrycie wkładu własnego? Na to pytanie odpowiadamy poniżej.

Darowizna

Środki uzyskane od najbliższych osób, mogą stanowić brakujący wkład własny. Najlepiej, aby była to darowizna, ponieważ nie podlega ona opodatkowaniu pod warunkiem, że została udzielona w obrębie tzw. zerowej grupy podatkowej. Zalicza się do nich najbliższych członków rodziny, czyli rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwo, wnuki, ojczym lub macocha. Ponadto muszą oni zostać zgłoszeni na formularzu SD-Z2 w ciągu pół roku od momentu przekazania darowizny, która musi zostać również udokumentowana np. przelewem bankowym.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Jeżeli ktoś nie ma tyle szczęścia i nikt w rodzinie nie jest w stanie przekazać im darowizny na uzupełnienie wkładu własnego, wówczas banki idą na pewne ustępstwa. Jeśli nie ma żadnej możliwości na zdobycie środków do wkładu własnego, banki mogą zaakceptować wkład niższy tj. 10%, ale z koniecznością wykupienia dodatkowego ubezpieczenia. W przypadku niższego wkładu własnego marża kredytu zostaje podwyższona o 0,2 – 0,3 punktu procentowego. W praktyce oznacza to, że trzeba będzie płacić wyższą ratę kredytu, aż saldo spadnie poniżej 80% wartości nieruchomości.

Konto na IKE i IKZE

W sytuacji, kiedy ktoś odkłada pieniądze na emeryturę i wie, że zdołał zgromadzić na Indywidualnym Koncie Emerytalnym lub Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego pokaźną sumę, wówczas może te środki wykorzystać. Banki zaliczają bowiem takie oszczędności do wkładu własnego. Roczny limit takich wpłat na IKE wynosi 300% prognozowanego w danym roku kalendarzowym przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Nie można niestety korzystać z takich środków wspólnie z dzieckiem czy współmałżonkiem. Z kolei maksymalna kwota, jaką można wpłacić na IKZE stanowi nawet dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Książeczka mieszkaniowa

Ta popularna metoda oszczędzania znana jeszcze w czasach PRL, nadal jest akceptowana i ma daje prawo do tzw. premii gwarancyjnej. Oznacza to, że środki zgromadzone na książeczce są udzielane na spłatę kredytów lub pokrycie wymaganego wkładu własnego. Aby je uzyskać, należy złożyć wniosek o likwidację książeczki w terminie 90 dni od momentu rozpoczęcia procedury uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej.

Działka lub inna nieruchomość

Jeśli staramy się o kredyt hipoteczny, którego środki miałyby zostać przeznaczone na budowę domu i dysponujemy przy tym własną działką, to wkład własny nie jest nam potrzebny. To właśnie działka, na której ma powstać, będzie go stanowiła. Może się też darzyć taki scenariusz, w którym bank weźmie pod uwagę również sumę wszystkich dotychczas wykonanych prac przy budowie, wartość zakupionych materiałów, a nawet zaliczę wpłaconą wykonawcy. Należy wówczas przedłożyć wszystkie zgromadzone paragony, faktury, ponieważ wydatki te muszą zostać udokumentowane.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *