Co oznacza czas trwania obligacji, termin wykupu obligacji? Wyjaśniamy definicje

Rosnąca inflacja to sytuacja, która może łatwo skłonić do myślenia o przeróżnych formach zabezpieczenia finansowego. Jednym z bardziej znanych sposobów na inwestycję są obligacje, jednak temat ten wiąże się z szeregiem specjalistycznych haseł i terminologii. Mając to na uwadze, poniżej wyjaśniamy definicje aspektów obligacji, z którymi warto zapoznać się przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji finansowej.

Jak kupić obligacje?

Obligacja to inaczej papier wartościowy, stwierdzający, że podmiot je emitujący (emitent) zobowiązany jest do wypełnienia określonych świadczeń względem obligatariusza. Przekładając to na przykład praktyczny, obligacje może wystawić na przykład Skarb Państwa. Osoba inwestująca w taką obligację przekazuje środki finansowe na rzecz Skarbu Państwa, które ten zobligowany jest zwrócić razem z odsetkami.

Mowa tu więc o wykupie obligacji, który zależy od z góry określonego czasu trwania obligacji. Wyjaśniając definicję obligacji, jest to więc forma inwestycji, której efekt zależał będzie głównie od jej oprocentowania. Wspomniane obligacje skarbowe są również relatywnie proste do nabycia. Zakupić je może każda osoba fizyczna posiadająca prawną możliwość do zaciągania podobnych zobowiązań. Wystarczy, że osoba ta uda się do placówki Banku Polskiego i wyrazi taką chęć lub uczyni to w internecie.

Co oznacza czas trwania obligacji?

Kiedy wiemy już jak kupić obligacje, warto zwrócić uwagę na szczegóły wypłaty środków finansowych. Głównym aspektem takich wypłat jest czas trwania obligacji, inaczej średni termin wykupu obligacji. W uproszczeniu można go porównać do częstotliwości 2 spłaty rat kredytu. Czas trwania obligacji będzie tu jednak określał częstotliwość, z jaką emitent będzie spłacał należności, wynikające z obligacji.

Rynek bywa jednak dynamiczny, więc cena obligacji może ulec zmianie. Miarą tego będzie zmodyfikowany czas trwania obligacji, który pokaże, o ile zmieni się wycena obligacji.

Co oznacza termin obligacji?

Obligacje emitowane są na z góry określony czas. Termin wykupu obligacji oznacza moment pełnego wykupienia obligacji przez emitenta. Tak określony termin wykupu obligacji wyznacza również czas trwania umowy, oraz ewentualną datę spieniężenia papieru wartościowego wraz z odsetkami.

Obligacje można więc podzielić ze względu na ich termin wykupu. Czas trwania umowy może być krótkoterminowy (do 1 roku), średnioterminowy (do ok. 5 lat) oraz długoterminowy (ponad 5 lat). Funkcjonują również obligacje wieczyste, których termin wykupu nie został określony. Opierają się one więc na wieczystym przyznawaniu odsetek obligatariuszowi.

Posiadając podstawowe informacje na temat tego co oznacza czas trwania obligacji i termin wykupu obligacji, produkt ten może okazać się bardziej dostępny dla potencjalnego inwestora. Przed podjęciem decyzji o ewentualnym zakupie jakichkolwiek obligacji, warto zwrócić uwagę na najważniejsze ich elementy. Są to przede wszystkim częstotliwość wypłaty oraz czas trwania umowy.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *