Co to są akcje i obligacje? Terminy, który powinien znać każdy inwestor

Temat obligacji i inwestowania jest trudny, zwłaszcza dla początkujących osób, które dopiero zaczynają zapoznawać się z podstawowymi terminami. Z pozoru wygląda to dość klarownie – kupujemy obligacje, a po wyznaczonym terminie otrzymujemy odsetki od ich nominalnej wartości. Skąd jednak wiedzieć, które obligacje kupić, czym różnią się obligacje od akcji i gdzie sprawdzać ich notowanie? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania poniżej.

Akcje i obligacje – co trzeba o nich wiedzieć?

Akcje i obligacje to dwa najpopularniejsze instrumenty finansowe, w które można inwestować. Obligacje emitowane są przez Skarb Państwa, dzięki czemu stanowią najbezpieczniejszy środek inwestowania. Poszczególne rodzaje obligacji różnią się okresem trwania inwestycji (zwykle od 3 do 12 miesięcy). Jest to pewna inwestycja, zakup obligacji skarbowych nie niesie za sobą praktycznie żadnego ryzyka, przy czym zysk również nie jest zbyt wysoki.

Akcje to natomiast papiery wartościowe emitowane przez spółki akcyjne. Posiadacz akcji ma prawo udziału w spółce akcyjnej, które je wyemitowała. Oznacza to, że nabywając akcje, stajemy się współwłaścicielami majątku spółki, a więc współuczestniczymy także w podziale jej majątku. Oznacza to możliwość znacznie większego zysku niż w przypadku obligacji, ale również większe ryzyko. Wyemitowane akcje mają określone wartości nominalne. Co więcej, niektórym akcjom mogą zostać przypisane uprawnienia w szerszym zakresie.

Podstawowa różnica pomiędzy akcjami a obligacjami polega na tym, że te pierwsze mają charakter udziałowy, a drugie są instrumentami dłużnymi. W praktyce oznacza to, że kupując obligacje, oczekujemy wyłącznie zysku z naliczonych odsetek, natomiast wchodząc w posiadanie akcji, otrzymujemy także prawo do podejmowania decyzji w sprawach spółki, której papiery wartościowe zakupiliśmy.

Gdzie sprawdzić notowania obligacji?

Notowania obligacji można sprawdzić na Giełdzie Papierów Wartościowych. Ponadto w 2009 roku Giełda powołała do życia rynek Catalyst, który jest dostępny dla wszystkich i umożliwia zakup papierów wartościowych na rynku wtórnym. Istotną cechą GPW Catalyst jest to, że jej użytkownicy nie spekulują papierami wartościowymi. Większość inwestorów na tym rynku stosuje strategię „kup i trzymaj”. W ramach Catalyst prowadzony jest również obrót listami zastawnymi wystawianymi przez banki hipoteczne.

Podstawowe pojęcia związane z inwestowaniem

Inwestorzy giełdowi mają swój własny, specyficzny slang, który służy im do wymiany informacji związanych z zakupem i sprzedażą papierów wartościowych. Oto krótki słowniczek podstawowych pojęć:

  • groszówka – spółka, której akcje notowane są poniżej 1zł,
  • konie – potocznie kontrakty terminowe,
  • ciąć straty – sprzedaż akcji z małą stratą, w sytuacji, gdy tracą one na wartości,
  • ticker – trzycyfrowe oznaczenie spółek emitujących akcje i obligacje,
  • spread – różnica pomiędzy najniższą ofertą sprzedaży a najwyższą ofertą kupna,
  • kupowanie całym klopsem – zakup, który angażuje wszystkie środki na rachunku inwestora.
Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *