Banki inwestycyjne w Polsce – czy działają? Po co funkcjonują?

Banki inwestycyjne to instytucje, których zakresem działania są transakcje inwestycyjne, obrót papierami wartościowymi i nie tylko. Stoją w opozycji do banków uniwersalnych i nie udzielają kredytów ani nie przyjmują żadnych depozytów. Po co funkcjonują?

Czym zajmują się banki inwestycyjne?

Z usług banków inwestycyjnych korzystać może zarówno osoba prywatna, która powierza tej instytucji zarządzanie swoimi aktywami, jak i przedsiębiorca.

Zakres działania banków inwestycyjnych to:

 • emisja papierów wartościowych,
 • działalność brokerska,
 • działalność dealerska,
 • zarządzanie aktywami,
 • doradztwo,
 • pozyskiwanie różnych form finansowania,
 • obsługa fuzji.

Można więc powiedzieć, że bank inwestycyjny obraca papierami wartościowymi, obsługuje operacje związane z ich emisją, a także poszukuje spółek możliwych do przejęcia i zajmuje się ich wyceną. Nie oferuje jednak produktów, znanych nam z oferty banku uniwersalnego. Nie można więc w nim zaciągnąć kredytu czy też założyć konta osobistego.

Jakie są banki inwestycyjne w Polsce?

Aktualnie, w Polsce nie ma typowego banku inwestycyjnego. Usługami z zakresu jego działalności, zajmują się banki uniwersalne. Można natomiast w naszym kraju spotkać filie zagranicznych banków inwestycyjnych, a także skorzystać z usług firm, które świadczą usługi związane z bankowością inwestycyjną.

W historii natomiast posiadaliśmy Bank Inwestycyjny, który założony został po II wojnie światowej. Działał on jednak tylko do 1975 roku, a jego obowiązki zostały rozdzielone pomiędzy takie instytucje jak: PKO, bank Handlowy i NBP. Była jeszcze jednak próba wskrzeszenia tej instytucji w latach 90. jednak wówczas również bank inwestycyjny w Polsce nie działał długo i został wchłonięty przez Kredyt Bank.

Na świecie, do klasycznych banków inwestycyjnych należą takie instytucje jak:

 • Goldman Sachs,
 • Barclays,
 • Morgan Stanley,
 • J.P. Morgan,
 • Bank of America.

Czym jest Europejski Bank Inwestycyjny w Warszawie?

W 1958 roku powstał Europejski bank Inwestycyjny – EBI. Wraz z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym tworzy on Grupę Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Siedziba tej instytucji znajduje się w Luksemburgu, jednak od 1990 roku, w Warszawie ma również swoje biuro.

Głównym założeniem EBI jest gwarancja długoterminowego finansowania projektów Unijnych. Dodatkowo instytucja ta zajmuje się finansowaniem projektów państw członkowskich oraz modernizacją przedsiębiorstw.
Co istotne, każdy zatrudniony w sektorze publicznym lub prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o kredyt, o ile ma projekt zgodny z założeniami EBI.

Póki co, banki inwestycyjne w Polsce nie działają, w klasycznym rozumieniu. Ich zadaniami zajmują się banki uniwersalne, posiadając w swoich ofertach odpowiednie narzędzia do inwestowania i świadczenia doradztwa. Nie można jednak wykluczyć, że w przyszłości znów pojawią się one w naszym kraju.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *