Co to są obligacje kuponowe? Zalety i wady obligacji kuponowych

Na rynku istnieją różne rodzaje papierów wartościowych. Samych typów obligacji jest bardzo wiele, a wśród nich znajdują się obligacje kuponowe. Czym są obligacje kuponowe, i w jaki sposób można nimi obracać na giełdzie?

Co to są obligacje kuponowe?

Obligacje to dłużne papiery wartościowe, które mogą mieć różną postać. Rozróżniamy obligacje skarbowe, których wypłacenie gwarantowane jest przez Skarb Państwa, oraz korporacyjne. Ze względu na miejsce obligacji możemy wyróżnić obligacje krajowe, zagraniczne czy euroobligacje, ze względu na oznaczenie obligacje imienne i na okaziciela, a ze względu na wartość nominalną właśnie obligacje kuponowe i zerokuponowe.

Ten typ obligacji opiera się na wartości nominalnej poszczególnej obligacji. Ściślej, jest to rodzaj kuponu, który gwarantuje odsetki lub, w przypadku obligacji zerokuponowych, wypłacenie wartości nominalnej.

W przypadku obligacji kuponowych, emitent „zapożycza się” u inwestora, który kupuje papier wartościowy po wartości nominalnej, ale do obligacji dołączony jest kupon, który gwarantuje mu wypłatę odsetek.

Co to są obligacje zerokuponowe?

Dużo rzadziej spotykaną formą obligacji są obligacje zerokuponowe. Rzadziej, ponieważ akcjonariusz nie może spodziewać się po takich obligacjach wielkich zysków. Ten rodzaj papierów wartościowych nie posiada „kuponu”, ale kupuje się go w kwocie niższej niż jego wartość nominalna. W tego typu obligacjach emitent nie ma obowiązku wypłacania odsetek, a zysk, jaki jest udziałem akcjonariusza równa się różnicy między ceną wykupu a wartością nominalną. Jest to zysk stały, w którym trudno jest o oszałamiające sumy. Najczęściej tego typu obligacje emitowane są przez Skarb Państwa.

Zalety obligacji kuponowych

Obligacje kuponowe mają ten plus, że inwestor może czerpać korzyści z regularnie wypłacanych odsetkach. Tego rodzaju obligacje mogą różnić się ze względu na długość ich trwania i częstotliwość wypłacania odsetek. Rozróżniamy więc obligacje roczne, półroczne, kwartalne i miesięczne. Ponadto obligacje kuponowe dzielą się ze względu na sposób ustalania odsetek na obligacje o stałym oprocentowaniu oraz obligacje o zmiennym oprocentowaniu. Możemy je także podzielić ze względu na rodzaj kuponu, to jest obligacje o stałym kuponie (gdy wielkość odsetek ustalana jest odgórnie, już na początku), obligacje o zmiennym kuponie (gdy oprocentowanie jest zmienne i zależy m. in od wysokości stóp procentowych oraz innych czynników ekonomicznych) a także obligacje o kuponie okresowo korygowanym (to w pewnym sensie połączenie dwóch poprzednich typów, wypłacana kwota jest korygowana co jakiś czas o wartość ustaloną w warunkach emisji).

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *