Co to są stopy procentowe w kredycie?

Wiedza na temat elementów, które kształtują wysokość kredytu chroni przed wejściem w pułapkę finansowego optymizmu. Każdy potencjalny kredytobiorca musi mieć świadomość, że poziom oprocentowania bezpośrednio przekłada się na koszt zobowiązania. Czym są stopy procentowe i w jaki sposób ich wysokość wpływa na ratę kredytu?

Stopy procentowe w kredycie – czym są?

Zaciągając kredyt każdy konsument powinien myśleć o rynkowych realiach, warto zawsze brać pod uwagę scenariusz wzrostu oprocentowania, który bezpośrednio przekłada się na wysokość miesięcznej raty kredytu. Jednak według badań świadomość Polaków w kwestii ryzyka stopy procentowej pozostawia nadal wiele do życzenia. W natłoku dokumentacji i formalności, związanych z zaciągnięciem kredytu, tematyka stóp procentowych gubi się i nie wiemy, jak wysokość stopy procentowej wpływa na oprocentowanie kredytu w podpisywanej umowie.

Pojęcie stóp procentowych dotyczy cen różnego rodzaju, jednak w ogólnym znaczeniu pod tym terminem kryje się koszt kapitału, który należy zapłacić za pożyczenie pieniędzy. W przypadku kredytu suma udzielana jest przez bank na określony procent, który liczony jest w skali roku, wysokość stopy procentowej przekłada się na oprocentowanie kredytu.

Kiedy stopy procentowe są wysokie zaciągnięcie kredytu staje się mało opłacalne, w tym czasie warto gromadzić oszczędności. W sytuacji odwrotnej podpisanie umowy kredytowej jest bardziej korzystne.

Co wpływa na oprocentowanie w kredycie?

Ustaleniem wysokości stóp procentowych w kredycie zajmują się specjalne organy banków, w ten sposób banki centralne wpływają na sytuację gospodarczą kraju. W Polsce za ustalanie stóp procentowych jest odpowiedzialna Rada Polityki Pieniężnej, która w ten sposób ma wpływ na kształtowanie kosztów kredytów, co bezpośrednio przekłada się na decyzje finansowe podejmowane przez konsumentów.

Oprocentowanie kredytu to suma ustalonej przez bank marży kredytu oraz ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowej. Banki indywidualnie wyliczają oprocentowanie kredytów posługując się stopą bazową, której wartość opiera się na stopach rynkowych.

Dla potencjalnych kredytobiorców atrakcyjną formą finansowania są kredyty ze stałą stopą procentową, to bezpieczne rozwiązanie, na które nie wpływa pogorszenie warunków gospodarczych, podniesienie stóp procentowych. Jednak zdecydowaną większość ofert kredytowych na naszym runku finansowym stanowią zobowiązania oparte na oprocentowaniu zmiennym. W takiej sytuacji należy liczyć się ze zwiększeniem raty kredytu.

Stopy procentowe a raty kredytu

Podpisując z bankiem umowę o kredyt widzimy, że przyszłe raty będą miały stały charakter. Jednak zawsze musimy liczyć się z tym, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej sytuacja ulegnie zmianie.

Mechanizm działania stóp procentowych jest prosty, ich niskie ceny oznaczają tańszy kapitał kredytu. Jeśli zapadną decyzje o zwiększeniu kosztu pieniądza, to stopy procentowe pójdą w górę i automatycznie nasza rata kredytu wzrośnie. Dlatego chcąc zaciągnąć kredyt warto interesować się nie tylko poszczególnymi ofertami instytucji finansowych, dobrze też zwrócić uwagę na aktualną sytuację gospodarczą kraju i perspektywy wzrostu stóp procentowych. Taka wiedza może nas uchronić od nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *