Jak inwestować na rynku Catalyst? Co trzeba wiedzieć o rynku wtórnym obligacji korporacyjnych?

Większość inwestorów indywidualnych decyduje się na handel obligacjami korporacyjnymi na rynku wtórnym Catalyst. To zapewnia im większą płynność, otwiera nowe możliwości oraz pozwala lokować nawet niewielkie sumy w papiery wartościowe. Tylko co musisz wiedzieć, zanim podejmiesz ten krok?

Rynek wtórny Catalyst

Zakup obligacji może odbywać się na rynku pierwotnym, bezpośrednio od emitenta lub na rynku wtórnym, gdzie handel papierami wartościowymi następuje pomiędzy inwestorami. Jeszcze kilka lat temu, gdy nie funkcjonował Catalyst, inwestorów indywidualnych często nie było stać na lokowanie kapitału w spółki, ponieważ cena wejścia była zbyt wysoka. Wtedy też popularność tego instrumentu finansowego była znikoma.

Wszystko zmieniło się w 2009 roku, kiedy został założony system autoryzacji i obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi Catalyst. Od tego czasu prowadzony jest na platformach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot S.A. Na rynku wtórnym można handlować obligacjami skarbowymi, korporacyjnymi, komunalnymi oraz listami zastawnymi.

Catalyst – podstawowe informacje

Musisz wiedzieć, że Catalyst posiada ściśle określone zasady obrotu, a najważniejsza z nich dotyczy godzin, w jakich można podejmować różne działania. Zobacz, jak to wygląda:

  1. 8:30-9:00 – faza przed otwarciem
  2. 9:00 – faza otwarcia
  3. 9:00-16:50 – faza notowań ciągłych
  4. 16:50-17:00 – faza przed zamknięciem
  5. 17:00 – faza zamknięcia
  6. 17:00-17:05 – faza przed otwarciem

Warto jeszcze zaznaczyć, że ostatnia faza, odbywająca się w godzinach 17:00-17:05, dotyczy wyłącznie przyjmowania zleceń na otwarcie następnej sesji.

A co sprawiło, że Catalyst stał się tak bardzo powszechny? Minimalny próg zapisu może wynosić 100 zł, co oznacza, że rynek ten jest dostępny dla każdego inwestora detalicznego. Oczywiście należy zdawać sobie sprawę, że tak niski kapitał nie wypracuje żadnych zysków. Dlatego przyjmuje się, że średnia kwota zapisu powinna wynosić ok. 10 000 zł.

Inwestowanie na Catalyst – krok po kroku

Aby móc inwestować na Catalyst, musisz posługiwać się rachunkiem maklerskim. Możesz założyć go w banku, w którym posiadasz konto rachunkowo-rozliczeniowe, w wybranym domu maklerskim lub korzystać z konta, które założyłeś z myślą o innych instrumentach finansowych. Warto zainteresować się ofertami rachunków maklerskich, w których dodatkowo wolne środki są oprocentowane.

Następnie należy wiedzieć, że na Catalyst nie znajdziesz konkretnych kwot – ceny obligacji są liczone w procentach, nie w złotówkach. Ponadto trzeba jeszcze wziąć pod uwagę odsetki wyliczane na dzień sprzedaży oraz prowizję domu maklerskiego.

Podczas wybierania spółki, w którą chcesz zainwestować, określ potencjalne ryzyko. W największym stopniu będzie powodzenie lub niepowiedzenie inwestycji będzie uzależnione od ryzyka kredytowego, czyli historii emitenta oraz jego wypłacalności.

Na końcu pamiętaj o tym, że musisz zapłacić podatek od zysków kapitałowych, który nie jest odliczany raz w roku, tylko przy każdej wypłacie odsetek. Sposób obliczania oraz opłacania podatków najlepiej już na samym początku omówić z księgową.

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *