Jak inwestować w indeksy giełdowe?

Giełda papierów wartościowych jest rynkiem, na którym notowane są akcje wielu różnych spółek, o różnej wielkości i działających w odmiennych branżach działalności. Trudno jest analizować cały rynek na raz, dlatego wymyślono indeksy giełdowe, które takie czynności zdecydowanie przyspieszają i ułatwiają. Mają one odzwierciedlać kondycję wszystkich spółek na parkiecie giełdowym czy spółek z danej branży. Warto wiedzieć, czym właściwie są wspominane indeksy giełdowe, zwłaszcza że istnieje możliwość inwestowania w nie i czerpania z tego tytułu realnych korzyści finansowych.

Indeksy giełdowe – czym one są?

Błędem jest postrzeganie indeksów giełdowych w kategoriach instrumentów finansowych, ponieważ są czymś innym. To syntetyczny wskaźnik szacowany przez giełdy lub inne instytucje związane z giełdą. Mają odzwierciedlać koniunkturę na rynku lub w konkretnych branżach. Podstawą wyliczenia indeksu giełdowego jest średnia cena akcji wybranej grupy spółek lub wszystkich spółek, jakie notowane są na giełdzie papierów wartościowych w danym kraju. Również i polska GPW w Warszawie ma swoje indeksy giełdowe.

Najbardziej znanym i zarazem najstarszym indeksem giełdowym na świecie jest indeks Dow Jones Industrial Average, w skrócie nazywany DJIA. To Średnia Przemysłowa Dow Jones, która wyliczana jest jako średnia arytmetyczna cen 30 najważniejszych spółek notowanych na giełdzie w Nowym Jorku – na giełdzie NYSE – New York Stock Exchange. Skład indeksu Dow Jones jest cały czas, na bieżąco aktualizowany, by najlepiej ukazywał, jaka jest koniunktura na giełdzie nowojorskiej. Średnia składa się przy tym tak naprawdę z niewielkiej liczby spółek. Z tego względu na giełdzie w Nowym Jorku już w 1943 roku zaczął być wyliczany inny, równie istotny indeks giełdowy – S&P 500, obejmujący 500 najważniejszych spółek na giełdzie. Stanowi on średnią ważoną ich kapitalizacji i wyliczany jest na podstawie ich aktualnej wartości rynkowej.

Indeksy giełdowe polskiej giełdy

Podobnie jak i na giełdzie w Nowym Jorku, tak jak na GPW w Warszawie także są wyliczane pewne indeksy. Najważniejsze to WIG i WIG20. Pierwszy z nich to Warszawski Indeks Giełdowy, który wyliczany jest na podstawie bieżącej wartości rynkowej spółek notowanych na rynku podstawowym giełdy na koniec poprzedniego kwartału. Jest indeksem ważonym kapitalizacji spółek. WIG jest równocześnie indeksem dochodowym. Taka klasyfikacja wzięła się z tego, że uwzględnia on dywidendy i prawa poboru.

Natomiast indeks WIG20 jest indeksem grupującym wartość 20 największych spółek notowanych na giełdzie w Warszawie. Jego skład zmienia się w momencie, gdy do tego szacownego grona wchodzą nowe spółki, spychając na dalsze miejsca w liście rankingowej inne spółki. Zobacz też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/indeksy-gieldowe

Inwestowanie w indeksy

Sposobem na podjęcie inwestycji z wykorzystaniem indeksów giełdowych będzie wykorzystanie ETF-ów. To Exchange Traded Fund, czyli fundusz notowany na giełdzie. Ma on charakter otwartego funduszu inwestycyjnego, który odzwierciedla zachowanie się danego indeksu giełdowego. Można kupić tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF notowanego na giełdzie dokładnie na takich samych zasadach, jak nabywa się akcje, czyli za pośrednictwem rachunku maklerskiego.

Co ciekawe, pierwszym ETF-em na GPW w Warszawie był ETF opierający się o indeks WIG20 wyemitowany przez LYXOR Asset Management. Od maja 2011 roku doszły do niego dwa kolejne ETFy dotyczące indeksów giełdowych – na indeksy DAX i S&P500.

One thought on “Jak inwestować w indeksy giełdowe?

  • Żeby inwestować na giełdzie to trzeba mieć ogromną wiedze. Nie zdecydowałbym się na to nie wiedząc co i jak

Leave a Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *